RBvV

De Rotterdamse Bond van Volkstuinders komt op voor alle volkstuinders in Rotterdam!

De Rotterdamse Bond van Volkstuinders beheert samen met al haar leden bijna 127 hectare van het Rotterdamse groen. Onze belangrijkste doelstelling is het stimuleren van tuinieren in het algemeen maar ook het stimuleren van natuurlijk tuinieren in het bijzonder.

Lees meer…

Wat is er heerlijker dan je terug te trekken op een volkstuin als je ergens hoog op een flat woont!

Vlieg mee!

Loading...

Nieuws

Wat gaat er nu precies gebeuren?

Op 29 september 2016 zullen we met de verenigingsbesturen de toekomst van de RBvV bespreken met daaraan gekoppeld de formele kant van statuten en reglementen. Uiteindelijk zal de Algemene Ledenvergadering van november aanstaande hiervoor groen [...]

Voortbestaan RBvV door grote meerderheid gewenst

Afgelopen zaterdag 25 juni was er een belangrijke bijzondere algemene ledenvergadering van de RBvV. Een aantal verenigingen vond een Rotterdamse belangenbehartigingsclub niet meer noodzakelijk nu de verhuurfunctie per 1 januari 2017 wordt afgestoten. Zij hadden [...]

Barbecues, vuurkorven en houtkachels

De meeste klachten die we van tuinders krijgen zijn klachten over rookoverlast. In de winter van houtkachels, in de zomer van barbecues en vuurkorven. Helaas bestaat er geen regelgeving vanuit de overheid of gemeente om [...]

Inbreng RBvV in Volkstuinennotitie Rotterdam

Onlangs is er op verzoek van S&C (Sport en Cultuur) een gesprek geweest over de Rotterdamse volkstuinennotitie die dit jaar gaat verschijnen. S&C gaat over het beleid met betrekking tot volkstuinen en SO (Stadsontwikkeling) over [...]

Algemene bijzondere ledenvergadering op 25 juni 2016

Een aantal verenigingen, die aangesloten zijn bij de RBvV, hebben hun twijfels over het nut en de noodzaak van een belangenbehartiger voor volkstuinders nu zij per 1 januari 2017 waarschijnlijk de verhuurfunctie niet meer zullen [...]

Agenda

No events found

Zelf uw evenement van uw volkstuinvereniging toevoegen? Klik op activiteit toevoegen.

Artikelen

Leegstandbestrijding

Al een aantal jaren staat er op de balans van de RBvV een bedrag dat bestemd is voor de leegstandbestrijding op volkstuincomplexen. Verenigingen, maar bij voorkeur units, kunnen een plan bij de RBvV indienen om [...]

Milieuparken verboden voor tuinders (en onze reactie hierop)

MILIEUPARKEN VERBODEN VOOR TUINDERS! (en onze reactie hierop) Geachte leden van de commissie HEMD, Uit bijgesloten brief blijkt dat de opzegging van het vuilophaalcontract voor de Rotterdamse volkstuinen veroorzaakt werd door bezuinigingen van de gemeente [...]

Te Koop

De RBvV is er ook voor u!

AANMELDEN LEDEN NIEUWSBRIEF

Lid van een volkstuinvereniging? Schrijf je in!

Blijf op de hoogte en ontvang het laatste nieuws als eerste. Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief van de RBvV.
AANMELDEN LEDEN NIEUWSBRIEF