Reductie volkstuinhuur
BouwaanvragenReductie volkstuinhuur

Tot 1 juli 2015 is het voor leden met een jaarinkomen minder dan € 17.300,= bruto mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een reductie op de door hen betaalde grondhuur van hun tuin over het jaar 2014.

Alleen leden, op wiens naam de tuin geregistreerd staat, kunnen een aanvraag indienen!

Indien u meent voor deze reductieregeling in aanmerking te komen verzoeken wij u de spelregels aandachtig door te lezen. Hierna kunt u het aanvraagformulier downloaden en:

 • volledig in te vullen,
 • te voorzien van de door ons gevraagde benodigde bijlagen
 • met handtekening van de aanvrager op te sturen naar:

RBvV
Reductieregeling
Strevelsweg 700/308
3083 AS Rotterdam

Ook bij uw vereniging kunt u een aanvraagformulier ophalen.

Als blijkt dat u recht heeft op de reductie kunt u er op rekenen dat de uitbetaling zal plaatsvinden in de maand december 2015.

Let op:

 1. u heeft tot 1 juli 2015 de tijd om uw aanvraag reductie grondhuur in te dienen,
 2. van aanvragen die na 1 juli 2015 worden ontvangen, vervalt het recht op reductie,
 3. dit recht vervalt ook voor onjuist ingevulde en onvolledige aanvragen, zonder de vereiste bijlagen,
 4. U dient het volledige kalenderjaar 2014 lid te zijn geweest van de RBvV

  Over het al dan niet toekennen van de reductie kan niet worden gecorrespondeerd.


Heeft u het bovenstaande goed gelezen en voldoet u aan alle voorwaarden?
Spelregels aanvraag reductieregeling 2014     PDf

Download het aanvraagformulier reductie grondhuur PDf

naar boven


Bouwaanvragen

Ten behoeve van aanvragen voor bouwvergunningen kunt u hier een formulier downloaden/uitprinten. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u op naar de RBvV. 

Als de RBvV een bouwaanvraag beoordeelt brengt zij daarvoor € 15,- in rekening. Ongeacht of het nu gaat om een aanvraag voor het bouwen van een schuurtje, kweekkas of huisje/blokhut/luifel.

Download Aanvraag Bouwvergunning PDF

Leest u ook de regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin.

Download de Bouwvoorschriften PDf

Wijziging regelgeving Bouwvoorschriften opstallen   PDf

Samenvattende tekst bouwbepalingen   PDf

naar boven