Reductie volkstuinhuur voorbij
Bouwaanvragen
Aanvraag kapvergunningReductie volkstuinhuur voorbij

De termijn om aanvragen reductieregeling volktuinhuur in te dienen over het jaar 2013 is voorbij.

Het nieuwe aanvraagformulier zal vanaf medio januari 2015 op deze website staan.

naar boven


Bouwaanvragen
Ten behoeve van aanvragen voor bouwvergunningen kunt u hier een formulier downloaden/uitprinten. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u op naar de RBvV. Na controle wordt de aanvraag doorgezonden naar Bouwtoezicht Rotterdam. Deze verleent uiteindelijk de vergunning.

Als de RBvV een bouwaanvraag beoordeelt brengt zij daarvoor € 15,- in rekening. Ongeacht of het nu gaat om een aanvraag voor het bouwen van een schuurtje, kweekkas of huisje/blokhut/luifel.
Bij een aanvraag voor het bouwen van een huisje/blokhut/luifel moet de aanvraag ook worden beoordeeld door DS+V. DS+V brengt legeskosten in rekening die direct wordt gefactureerd aan de aanvrager. Dit gaat buiten de RBvV om.

Download Aanvraag Bouwvergunning Word

Leest u ook de regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin.

Download de Bouwvoorschriften PDf

Wijziging regelgeving Bouwvoorschriften opstallen   PDf

Samenvattende tekst bouwbepalingen   PDf

naar boven


Aanvraag kapvergunning

Het indienen van een aanvraag betekent niet dat de vergunning automatisch zal worden verleend. Na ontvangst van de aanvraag zal op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de interne adviezen, uw aanvraag worden beoordeeld.
N.B. U begrijpt dat u pas kunt kappen als er een vergunning is verleend en u hiervoor een bevestiging heeft ontvangen.

  • De looptijd van een kapaanvraag bedraagt 10 weken in totaal.
  • Er mag niet worden gekapt tijdens het broedseizoen.
  • Er kan 2x per jaar een kapaanvraag worden ingediend te weten:
    In de eerste week van juni
    In de eerste week van november


Calamiteiten:
bijvoorbeeld:
• stormschade,
• een omgevallen boom of
• een dode boom,
Calamiteitaanvragen kunnen uitsluitend door de vereniging zelf worden gemeld, tijdens kantooruren, bij de beheerders van S&R: de heren Jos Koot en Martin Niks.

Wanneer is een kapvergunning vereist: 
Een kapvergunning is niet alleen nodig als u een boom wilt kappen. Ook als u bomen of struiken wilt rooien of zodanig wilt snoeien dat de vorm ingrijpend verandert, moet u een kapvergunning aanvragen. In het algemeen geldt, dat alleen voor bomen en struiken met een stamomtrek van 100 cm of meer, gemeten op 1.30 m boven de grond, een vergunning verplicht is. Voor bomen met een stamomtrek minder dan 100 cm gemeten op 1.30 m boven de grond, heeft u dus geen kapvergunning nodig.

Download het aanvraagformulier kapvergunning. PDf
 
Indien dit aanvraagformulier niet volledig is ingevuld zal er niet tot behandeling van de aanvraag worden overgegaan.

naar boven