Reductie volkstuinhuur
BouwaanvragenReductie volkstuinhuur

Tot 1 juli 2014 is het voor leden met een jaarinkomen minder dan € 17.300,- bruto mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een reductie op de door hen betaalde grondhuur van hun tuin over het jaar 2013.

Alleen leden, op wiens naam de tuin geregistreerd staat, kunnen een aanvraag indienen!

Indien u meent voor deze reductieregeling in aanmerking te komen verzoeken wij u onderstaand aanvraagformulier te downloaden,

  • volledig in te vullen,
  • te voorzien van de door ons gevraagde benodigde bijlagen
  • en ondertekend op te sturen naar:

RBvV
Reductieregeling
Strevelsweg 700/308
3083 AS Rotterdam

Ook bij uw vereniging kunt u een aanvraagformulier ophalen.

Als blijkt dat u recht heeft op de reductie kunt u er op rekenen dat de uitbetaling, zoals altijd, zal plaatsvinden in de maand december 2014.

Let op:

  1. U heeft tot 1 juli 2014 de tijd om uw aanvraag reductie grondhuur in te dienen,
  2. Van aanvragen die na 1 juli 2014 worden ontvangen vervalt het recht op reductie
  3. Dit recht vervalt ook voor onjuist ingevulde en onvolledige aanvragen, zonder de vereiste bijlagen
  4. U dient het volledige kalenderjaar 2013 lid te zijn geweest van de RBvV.
  5. Over het al dan niet toekennen van de reductie kan niet worden gecorrespondeerd.

Heeft u het bovenstaande goed gelezen en voldoet u aan alle voorwaarden?

Download het aanvraagformulier reductie grondhuur PDf

naar boven


Bouwaanvragen
Ten behoeve van aanvragen voor bouwvergunningen kunt u hier een formulier downloaden/uitprinten. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u op naar de RBvV. Na controle wordt de aanvraag doorgezonden naar Bouwtoezicht Rotterdam. Deze verleent uiteindelijk de vergunning.

Als de RBvV een bouwaanvraag beoordeelt brengt zij daarvoor € 15,- in rekening. Ongeacht of het nu gaat om een aanvraag voor het bouwen van een schuurtje, kweekkas of huisje/blokhut/luifel.
Bij een aanvraag voor het bouwen van een huisje/blokhut/luifel moet de aanvraag ook worden beoordeeld door DS+V. DS+V brengt legeskosten in rekening die direct wordt gefactureerd aan de aanvrager. Dit gaat buiten de RBvV om.

Download Aanvraag Bouwvergunning Word

Leest u ook de regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin.

Download de Bouwvoorschriften PDf

Wijziging regelgeving Bouwvoorschriften opstallen   PDf

Samenvattende tekst bouwbepalingen   PDf

naar boven