Reductie volkstuinhuur
Bouwaanvragen
Aanvraag kapvergunningReductie volkstuinhuur

Tot 1 juli 2015 is het voor leden met een jaarinkomen minder dan € 17.300,= bruto mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een reductie op de door hen betaalde grondhuur van hun tuin over het jaar 2014.

Alleen leden, op wiens naam de tuin geregistreerd staat, kunnen een aanvraag indienen!

Indien u meent voor deze reductieregeling in aanmerking te komen verzoeken wij u de spelregels aandachtig door te lezen. Hierna kunt u het aanvraagformulier downloaden en:

 • volledig in te vullen,
 • te voorzien van de door ons gevraagde benodigde bijlagen
 • met handtekening van de aanvrager op te sturen naar:

RBvV
Reductieregeling
Strevelsweg 700/308
3083 AS Rotterdam

Ook bij uw vereniging kunt u een aanvraagformulier ophalen.

Als blijkt dat u recht heeft op de reductie kunt u er op rekenen dat de uitbetaling zal plaatsvinden in de maand december 2015.

Let op:

 1. u heeft tot 1 juli 2015 de tijd om uw aanvraag reductie grondhuur in te dienen,
 2. van aanvragen die na 1 juli 2015 worden ontvangen, vervalt het recht op reductie,
 3. dit recht vervalt ook voor onjuist ingevulde en onvolledige aanvragen, zonder de vereiste bijlagen,
 4. U dient het volledige kalenderjaar 2014 lid te zijn geweest van de RBvV

  Over het al dan niet toekennen van de reductie kan niet worden gecorrespondeerd.


Heeft u het bovenstaande goed gelezen en voldoet u aan alle voorwaarden?
Spelregels aanvraag reductieregeling 2014     PDf

Download het aanvraagformulier reductie grondhuur PDf

naar boven


Bouwaanvragen
Ten behoeve van aanvragen voor bouwvergunningen kunt u hier een formulier downloaden/uitprinten. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u op naar de RBvV. Na controle wordt de aanvraag doorgezonden naar Bouwtoezicht Rotterdam. Deze verleent uiteindelijk de vergunning.

Als de RBvV een bouwaanvraag beoordeelt brengt zij daarvoor € 15,- in rekening. Ongeacht of het nu gaat om een aanvraag voor het bouwen van een schuurtje, kweekkas of huisje/blokhut/luifel.
Bij een aanvraag voor het bouwen van een huisje/blokhut/luifel moet de aanvraag ook worden beoordeeld door DS+V. DS+V brengt legeskosten in rekening die direct wordt gefactureerd aan de aanvrager. Dit gaat buiten de RBvV om.

Download Aanvraag Bouwvergunning Word

Leest u ook de regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin.

Download de Bouwvoorschriften PDf

Wijziging regelgeving Bouwvoorschriften opstallen   PDf

Samenvattende tekst bouwbepalingen   PDf

naar boven


Aanvraag kapvergunning

Het indienen van een aanvraag betekent niet dat de vergunning automatisch zal worden verleend. Na ontvangst van de aanvraag zal op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de interne adviezen, uw aanvraag worden beoordeeld.
N.B. U begrijpt dat u pas kunt kappen als er een vergunning is verleend en u hiervoor een bevestiging heeft ontvangen.

 • De looptijd van een kapaanvraag bedraagt 10 weken in totaal.
 • Er mag niet worden gekapt tijdens het broedseizoen.
 • Er kan 2x per jaar een kapaanvraag worden ingediend te weten:
  In de eerste week van juni
  In de eerste week van november


Calamiteiten:
bijvoorbeeld:
• stormschade,
• een omgevallen boom of
• een dode boom,
Calamiteitaanvragen kunnen uitsluitend door de vereniging zelf worden gemeld, tijdens kantooruren, bij de beheerders van S&R: de heren Jos Koot en Martin Niks.

Wanneer is een kapvergunning vereist: 
Een kapvergunning is niet alleen nodig als u een boom wilt kappen. Ook als u bomen of struiken wilt rooien of zodanig wilt snoeien dat de vorm ingrijpend verandert, moet u een kapvergunning aanvragen. In het algemeen geldt, dat alleen voor bomen en struiken met een stamomtrek van 100 cm of meer, gemeten op 1.30 m boven de grond, een vergunning verplicht is. Voor bomen met een stamomtrek minder dan 100 cm gemeten op 1.30 m boven de grond, heeft u dus geen kapvergunning nodig.

Download het aanvraagformulier kapvergunning. PDf
 
Indien dit aanvraagformulier niet volledig is ingevuld zal er niet tot behandeling van de aanvraag worden overgegaan.

naar boven